JATA-ONDO | LANDA GARAPEN ALKARTEA.

SEKTOREAREN HELBURUAK

 • Nekazaritza eremuetako behar eta ezaugarriei jarraiki lurraldearen eta hirigintzaren antolakuntzarako tresnak ezartzea, era harmonizatuan batu daitezen.

 • Mendien araudiaren eremuan nekazaritzaren eta basogintzaren eragina bultzatzea, nekazaritza eremuko ekonomiaren oinarri eta partaidetzaren bidezko antolakuntzarako faktore esanguratsu gisa.

  Sektoreko enpresen gaitasun lehiakorra hobetzea, produktuak kalitatearen eta merkataritza promozioaren bidez balioztatu daitezen ahaleginduz.

  Gazteen partaidetza hobesteko beharrezko baldintzak sortzea.

 • Landako biztanleriaren aukera-berdintasunaren eta enplegua bultzatzeko eta sortzeko araudien baitan nekazaritzaren eta abeltzaintzaren eragina areagotzea.

  Zor industrialaren eta oinarrizko azpiegituren garapen eta okupazio ordenatu eta arrazionala bultzatzea.

  Enpresa industrial txiki eta ertainen instalazioa laguntzea, bereziki lurraldeko produktuen eraldaketa enpresengan erreparatuz.

 • Landa eremuetako biztanleei hezkuntza-eskaintzarako sarbidea bermatzea.

  Hezkuntzaren kalitatea hobetzea, eredu, teknika eta hezkuntza-irizpide berritzaileak garatuz.

  Nekazaritza-eremuetako biztanleen trebakuntza profesionala dituzten beharren arabera egokitzea.

 • Osasungintza-baliabideak urruneko eta tamaina txikietako landa-nukleoetako biztanleengana hurbilduko dituen (pixkanaka) osasun-eskaintzan bultzatzea.

  Landa-biztanleriaren beharrei erantzuteko diseinatutako eskaintza farmazeutikoa sustatzea.

 • Nekazaritza-eremuaren berezitasunetara eta aukeretara egokitutako etxebizitza-politika garatzea. Kalitatezkoa eta dentsitate baxukoa izango da, ohiko egonaldirako erakargarria egingo duena, espekulazioa saihestuko duena eta landa eremuko gazteen etxebizitzarako sarbidea erraztuko duena.

 • Landako biztanleriaren lanerako, zerbitzuetarako, aisialdirako, trebakuntzarako, gizarte harremanetarako eta kontsumorako sarbidea hobetzea.

  Oinarrizko azpiegituren garapena lehentasun eta premiazko izendatzea: garraiobideak, elektrifikazioa, ur-hornidura, saneamendua, gasa, telefonoa eta ureztatze-sistemak (nekazaritza sektorearentzako beharrezkoa).

 • Egiazki garai berrietara egokitzeak belaunaldi berriei utzi nahi eta behar diegun ingurumena errespetatuko duen garapen iraunkorraren alde egitea esan nahi du.

  Biodibertsitatea agrodibertsitatearen adarretako bat da; zaintzea merezi duen aberastasuna da. Berreskuratzen ditugun eta “itzultzen” diren espezie eta arrazak zorionerako arrazoi berezia dira.

 • Nekazaritza- eta natura-eremuetan handituz doan aisialdirako jardueraren eskaria promozionatzeko ekintzen bidez turismoa bultzatzea.

  Turismoaren garapena antolatzea masifikazioa saihestuz eta tradiziozko jarduerekiko nahiz inguru naturalarekiko oreka mantenduz.

JATA-ONDO

Jata-Ondo Uribe eskualdeko landa-eremuen garapenaz arduratzen den Landa Garapenerako Elkartea (ADR) da. Hainbat arlo lantzen ditu: lurraldearen antolakuntza, nekazaritza eta basogintza, turismoa, osasungintza, ingurumena edo turismoa eta abar.

NON AURKI GAITZAZU

Landa Garapen Alkartea.

Trobika Kalea, 5
48100 Mungia, Bizkaia

Tel. 946 15 66 12
jataondo@jataondo.org